Geschiedenis

Sta mij toe u een en ander over de geschiedenis van onze club te vertellen.
Het staat vast dat kort na de tweede wereldoorlog in Lier de judosport reeds werd beoefend! Uit een document van de Belgische Judobond en de Vlaamse Judo Federatie blijkt dat Judoclub Lier reeds in 1948 opgericht werd en zich enige tijd later officieel liet registreren bij de toenmalige federatie BELAJA (Belgische Amateur Judo Associatie) onder het stamnummer 1013. Onze club behoort zonder twijfel tot de oudste judoclubs van het land.

Waarschijnlijk werd aanvankelijk het judo in onze Pallieterstad onderricht in kleine zaaltjes in cafés en dergelijke. De eerste echte oefenzaal of dojo bevond zich in de Begijnhofstraat 84 aan de Lierse vest. In dit te kleine lokaal met zijn unieke verende vloer zouden hele generaties judoka’s het judo aanleren, bestuderen en beoefenen. Technisch directeur was toen Willy Van Hoecke. Hij werd bijgestaan door leraars Jozef De Meyer, Jan Bonné en assistent Frans Van Balen. Frans was tevens secretaris en Jozef Vloebergs was voorzitter. Judoclub Lier werd bekend in judomiddens en nam deel aan nationale wedstrijden.

Dertig jaar later besliste het bestuur om ermee te kappen. Een dergelijke ontwikkeling zou niemand durven vermoed hebben. Met de beoefening van het judo ging het snel bergafwaarts, leden transfereerden of haakten af.
De grote verdienste van Frans Doms, zwarte gordel, zijn echtgenote Maria Geeraerts en Florent Govaerts, zwarte gordel, bestaat erin dat zij rotsvast bleven geloven in een Lierse judoclub en zij in 1978 beslisten om de club over te nemen o.a. door eigen investeringen voor de aankoop van judomatten e.d. Rudy Van Doninck werd secretaris. Zij vonden onderdak in het Jiu-Jitsu-lokaal in de Boomlaarstraat 86. Uiteraard ondervonden Frans en Flor in de beginperiode heel wat moeilijkheden maar het ledenaantal steeg gestadig tot bijna honderd judoka’s, dit onder de kundige leiding van deze twee trainers. Frans, tevens voorzitter, overleed in 1992 na een slepende ziekte. Onze huidige voorzitter Florent Govaerts, derde dan en Bloso A-trainer, is tevens technisch directeur van de club.

  Frans Doms

Maria Geeraerts

Florent Govaerts

In 1988 gaf Rudy Van Doninck zijn ontslag als secretaris en werd deze functie overgenomen door Geert Goetschalckx, tweede dan en Bloso Initiator/Jeugdsportbegeleider, die gezien de groei van de club, de feitelijke vereniging in 1989 ombouwde tot een VZW.

In 1998 was het dan zover: 50 jaar Judoclub Lier! Door het bestuur werd een feestcomité aangesteld dat de opdracht kreeg om binnen een vastgesteld budget gedurende het ganse jaar 1998 een aantal activiteiten te organiseren om ons vijftigjarig bestaan op gepaste wijze te vieren. Dit resulteerde o.a. in een groot judofeest, een ontvangst op het Liers Stadhuis, de organisatie van een heus gevechtsportgala tijdens Lier Kermis, een succesvolle portoverkoop, een originele oorkonde in beperkte oplage, het ontwerpen van een nieuw logo op briefpapier en t-shirts, een eenmalige editie van ’t Judogazetteke.
Hoogtepunt was ongetwijfeld het toekennen door het Paleis te Brussel van de Koninklijke titel, zodat wij met fierheid mogen zeggen dat wij bij de eerste Koninklijke Judoclubs van België behoren. Een unicum! Het Koninklijk brevet werd ons op 10 maart 1998 persoonlijk overhandigd door de Provinciegouverneur, Camille Paulus.

In al die jaren is het judo geëvolueerd tot een moderne tweekampsport met streng gecontroleerde regels. Men kan zich in een noodsituatie verdedigen, maar wie daarom bij een judoclub aansluit, verdoet zijn tijd en zit op het verkeerde spoor. Judo is meer dan een simpele vechtsport, het is meer dan alleen een wedstrijdsport. In het judo moet zowel het recreatieve aspect als het competitieve aspect aan bod komen.

Tot slot zou ik de wijze woorden van onze stichter Jigoro Kano willen aanhalen om aan te tonen waar het bij judo eigenlijk om gaat.
“Judo is het principe van het meest nuttig gebruik van lichaam en geest.
Judo beoefenen betekent dus: geest en lichaam ontwikkelen door het spel van aanval en verdediging om zo zichzelf te vervolmaken tot een harmonische mens en daardoor bij te dragen tot de voorspoed van alle mensen”.

Langs deze weg wil ik onze webmaster Marc Vanherck bedanken voor alle geleverde inspanningen bij het ontwerpen en het beheer van deze website.

Geert Goetschalckx
Secretaris